Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

lady-fraser
1741 f67c 400

glam-belle:

glamour, beauty and luxury

Reposted fromtosiaa tosiaa viasummer-vibes summer-vibes
lady-fraser
3714 563f 400

andantegrazioso:

Friday evening mood | foter

Reposted fromAmericanlover Americanlover viazamknioczy zamknioczy
lady-fraser
5081 42b9 400
Reposted fromoll oll viazamknioczy zamknioczy
lady-fraser
7823 8e5c 400
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viazamknioczy zamknioczy
lady-fraser
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
lady-fraser
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
lady-fraser
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSalute Salute
lady-fraser
Ja nie wiem czy jestem zła, czy szczęśliwa, czy mam na wszystko wyjebane, czy mi zależy i się przejmuje. Ja po prostu nie ogarniam co się ze mną dzieje.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaSalute Salute
lady-fraser
Nie masz pojęcia... Tu się tak niewiele dzieje, a my tak dużo marzymy.
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoldenowl goldenowl
lady-fraser
5304 dd25 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
lady-fraser
5373 3cde 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
lady-fraser
lady-fraser
6066 2615 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
lady-fraser
8872 ffdd 400
Struck by Lightning
lady-fraser
Niektórych relacji nie da się odbudować...
— nieważne jak bardzo się starasz
lady-fraser
lady-fraser
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viagoldenowl goldenowl
lady-fraser
8370 a229 400
Reposted frommhsa mhsa viagoldenowl goldenowl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl