Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

lady-fraser
Są w życiu takie chwile, gdy człowiek marzy tylko o tym, by zwinąć się na podłodze w kłębek, zakryć oczy rękami i siłą woli odegnać od siebie skutki własnej głupoty.  

— ta chwila
Reposted frompsycha psycha viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
Więc to dzisiaj. Decyzje zapadły, drzwi zostały ostatecznie zamknięte. To już. Koniec beznadziejnych nadziei.

Więc co teraz?
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
To znowu wróciło, ale przyjebało mi w mordę dużo mocniej niż zazwyczaj .
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
6285 c6d7 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaimpulsivee impulsivee
8319 45a3 400
lady-fraser
8727 b00d 400
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
Reposted frombluuu bluuu viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
Wracam do domu z uczuciem tęsknoty. Takiej dziwnej tęsknoty, nie wiadomo ani za czym, ani za kim. Takiej tęsknoty chyba metafizycznej, na którą pomagają tylko ciepłe dłonie. Nie chcę sam spędzić reszty wieczorów..
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee
lady-fraser
8496 4368 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
7921 851f 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
8747 caaa 400
lady-fraser
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
2098 03fe 400
Reposted frombadgal badgal viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
3726 72a5 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaimpulsivee impulsivee
lady-fraser
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
lady-fraser

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
lady-fraser
lady-fraser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl