Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

4103 baa7 400

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

lady-fraser
6097 40e0 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacoeurina coeurina
lady-fraser
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarawwwr rawwwr

August 15 2017

lady-fraser
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
lady-fraser
3052 7fe3 400
Reposted fromsheismysin sheismysin viapiehus piehus
lady-fraser
Reposted frombluuu bluuu
9202 8d39 400
Reposted fromecto ecto viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
lady-fraser
1581 bf48 400
lady-fraser
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— goszko.
Reposted fromlovvie lovvie viagoldenowl goldenowl
lady-fraser
1893 60d9 400
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viagoldenowl goldenowl
lady-fraser
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
lady-fraser
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
lady-fraser
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola

August 14 2017

lady-fraser
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viaegzystencja egzystencja
lady-fraser
3675 f135 400
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viaegzystencja egzystencja
lady-fraser
lady-fraser
1741 f67c 400

glam-belle:

glamour, beauty and luxury

Reposted fromtosiaa tosiaa viasummer-vibes summer-vibes
lady-fraser
3714 563f 400

andantegrazioso:

Friday evening mood | foter

Reposted fromAmericanlover Americanlover viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl