Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

lady-fraser
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
lady-fraser
Opowiadam mu o wszystkim, tylko nie o tym, jak się teraz czuję.
— Emily Giffin
lady-fraser
9719 ced2 400
Reposted fromsaku saku viagdziejestola gdziejestola
lady-fraser
3952 54c1 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
lady-fraser
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
lady-fraser
1869 3cec 400
Reposted fromMcHarvey McHarvey viagdziejestola gdziejestola
lady-fraser
zdrada:

bardzo-gorzka-herbata:

Będziesz. opiszesz mnie psychiatrycznymi pojęciami rodem z wikipedii lub popadniesz w chorą fascynację, nie rozumiejąc nic, nawet nie próbując. my whole life is like that.

brakuje takich ludzi.
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
lady-fraser
7797 3fcc 400
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
2772 139c 400
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
lady-fraser
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
lady-fraser
3414 ea18 400
Reposted frombeauts beauts viastrzepy strzepy
lady-fraser
2245 d643 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
lady-fraser
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
lady-fraser
7628 845e 400
Reposted fromnyaako nyaako viastrzepy strzepy
lady-fraser
2891 8d49 400
Reposted fromelegy elegy viastrzepy strzepy
2051 67b4 400
Reposted frompheebs pheebs viastrzepy strzepy
lady-fraser
9366 43d7 400
Reposted fromaniamy aniamy viastrzepy strzepy
lady-fraser
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
lady-fraser
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 vianonecares nonecares
3909 b48f 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl